Maaliskuun liikuntakummina Maurizio Pratesi

Maaliskuun liikuntakummina on entinen koripalloilija, nykyisin Walter ry:n toiminnanjohtaja Maurizio Pratesi. Maurizio pelasi koripallouransa aikana Suomen miesten maajoukkueessa sekä Saksan bundesliigassa.

Walter ry:n tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta Suomessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Walter pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan ihmisten arvomaailmaan: edistämään muiden kunnioittamista, ymmärtämistä, välittämistä ja vastuun ottamista. -walter.fi

Liikunta on aina ollut keskeinen asia Maurizion elämässä ja siksi hän halusikin lähteä mukaan liikuntakummiksi.

Hän kertoo, että liikunta on väline, jonka avulla on mahdollisuus auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Se kokoaa nuoria yhteen erilaisista lähtökohdista ja edistää sosiaalista voimaantumista sekä ryhmään kuulumista.

Pratesi kävi nuorempana Maunulan seurakunnan sählykerhoa ja kertoi sen olleen hyvä kokemus. Seurakuntien yhteisessä sählyturnauksessa hän sai kokea yhteenkuuluvuutta ja onnistumisen kokemuksia.

Nyt hän rohkaiseekin seurakuntia tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja laittamaan hyvät tilat hyötykäyttöön.

Yhteistyöllä pystytään tekemään todella paljon ja siitä kaikki hyötyisivät.