Kaikki kirjoittajan villekamarainen artikkelit

Liikkuva seurakunta mukaan Suomi – Toimintakykyinen maa ja kansa ohjelmaan

#LupausSuomelle

Lasten ja nuorten keskus ry:n ja Suomen ev.lut. kirkon Liikkuva seurakunta on lähtenyt yhdessä kumppaneiksi Olympiakomitean käynnistämään Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on kannustaa yhteiskunnan eri toimijoita tuottamaan uusia käytänteitä liikkumisen edistämiseksi ja löytämään erilaisia tapoja liikkuvamman arjen puolesta. Yhteisenä päämääränä on muuttaa ihmisten arvoja, asenteita ja arjen toimintaa toimintakykyä vahvistavaan suuntaan.

Väestön liikkumattomuuteen ei ole yhtä syytä eikä ratkaisua. Liikkumattomuuden aiheuttama kansalaisten toimintakyvyn aleneminen ja sen seuraukset näkyvät monin tavoin myös seurakuntien toimintaympäristössä. Erityisen tärkeänä Liikkuva seurakunta näkee panostamisen liikunnallisen elämäntavan tukemiseen varhaisessa vaiheessa sekä liikunnallisten toimintatapojen lisäämisen osana mielen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamista.

Käytännössä mukaanlähtö tarkoittaa sitä, että pidämme esillä liikunnallista elämäntapaa edistäviä toimintamallejamme ja kannustamme seurakuntien työntekijöitä sekä seurakuntalaisia entistä liikkuvampaan elämäntapaan.

Tekoja:

  • Kannustetaan työntekijöitä lisäämään päivään hyötyliikuntaa ja rohkaistaan toimijoita liikkuvampaan työarkeen.
  • Muutetaan kokouksia ja tapaamisia mahdollisuuksien mukaan liikkuvimmiksi.
  • Kannustetaan yksittäisiä seurakuntia lähtemään ohjelmaan mukaan ja tekemään konkreettisia lupauksia hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Kehitetään konkreettisia toimintamalleja liikkuvamman elämäntavan edistämiseksi
  • Käytetään postauksissa tunnisteita #LupausSuomelle ja/tai #LöftetillFinland. 
  • Pidetään Kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön verkostossa konseptia esillä.
  • Lisätietoja ohjelmaan liittymisestä: Lasten ja nuorten keskus ry -tiedote Evl-tiedote

Iloa liikkeellä podcast

Miten lisäämme liikettä? Mistä aloittaa? Mikä on liikunnan itseisarvo? Mistä ilo?  Mikä on pysähtymisen ja tylsyyden merkitys? Miten huolehdimme että harrastuksiin mahtuu kaikenlaiset perheet, lapset ja nuoret mukaan, Miten huolehdimme, että kukaan ei jää yksin?

Podcast -sarja käsittelee innostavasti ja informatiivisesti lasten ja nuorten liikuntaan, hyvinvointiin ja liikkeen lisäämiseen liittyviä aiheita. Podcastin juontajana toimii Kari Kanala ja Lasten ja nuorten keskuksen liikuntakasvatuksen suunnittelija Satu Rathgeber.

Jakso 1