John Vikström-priset för motion och idrott 2021

Vem ska få John Vikström-priset för motion och idrott 2021?

Ge förslag på personer, en handling eller organisation som förtjänar att få årets John Vikström-pris! Temat och prismotiveringar för det här coronaåret är framför allt att skapa hen/den spridit hopp. Lämna in ditt förslag senast 31.10. Det ordnas en omröstning om förslagen i kyrkans kanaler på sociala medier (Twitter och Facebook).

Omröstningen hålls 1-6.11.2021. Kyrkans delegation för motion och idrott föreslår för kyrkostyrelsen plenum (23.11) vilket förslag som ska få utmärkelsen.

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott delas ut enligt följande principer:

 • Kyrkostyrelsens plenum delar årligen ut kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott.
 • En person eller en organisation kan få utmärkelsen.
 • Enskilda personer och organisationer kan nominera personer till utmärkelsen. Förslagen ska sändas till kyrkans delegation för motion och idrott (senast 31.10). Kyrkostyrelsen kan bevilja utmärkelsen också på eget initiativ.
 • Utmärkelsen ges för
  • arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott,
  • arbete som främjar motion och idrott inom evangelisk-lutherska kyrkan,
  • långsiktigt arbete som främjar mänsklighet och människovärde eller för nya idéer för motion
  • arbete som förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Mera information och förslag till mottagare: Mikko Mäkelä, mikko.makela(at)evl.fi

Kirkon John Vikström -palkinto