Församling i rörelse

Lågtröskelverksamhet i församlingen, där all rörelse är positiv. Församling i rörelse verksamheten ställer inte krav på deltagare utan var och en utgår från sin egna kropp, kondition och verklighet.

Församling i rörelse slogan vill öka vardagsmotion och fysisk verksamhet i församlingen. Målet är att stärka bilden av församlingen som en gemenskap och en gemenskap som främjar fysisk aktivitet. Vi människor är en helhet och vi mår bra av att ta hand om oss på alla plan. Församling i rörelse grundar sig på den kristna människosynen där vi är en helhet.

Det finns olika sätt att röra på sig i vårt stift, många församlingar ordnar pilgrimsvandringar, andra seglar. Vissa församlingar uppmuntrar oss att cykla eller att stretcha tillsammans. I församlingar har det innan corona också ordnats olika tema-dagar kring motion som har riktat sig till barn och familjer.

På nationellnivå ordnas det olika pop-up utmaningar under årets lopp, som kan fungera som inspiration. Varje år utser delegationen för Kyrkans motion och idrott, på Drömmarnas motionsdag (Unelmien liikuntapäivä), någon till årets motionsagent. I maj 2021 valders ungdomsarbetsledare Jari Kovalainen från Heinola församling till årets motionsagent.

I en del av församlingarna finns det redan motionsagenter. Motionsagenterna har som mål att att aktivera och inspirera oss att röra på oss. Välkommen med!

Borgå svenska domkyrkoförsamling och Sibbo svenska församling har i utvecklingen av sloganen (år 2015-2017) Församling i rörelse kommit fram till några goda tips:

 • Arbetsgemenskapen har beslutat att rörelse skall finnas som en naturlig del av vårt arbete.
 • Alla möten vi ordnar inleds stående ca 10 minuter finnan vi sätter oss.
 • Vi har kimpa-gympa en gång per vecka som ordnas i idrottshallen i staden.
 • Multiarena har byggt i närheten av församlingens utrymme. Samarbete mellan olika aktörer har ökat i och med det.
 • Vi närmar oss motion och rörelse genom glädje och gemenskap. Ingen förhandskunskap behövs.

Motionsagenter i församlingen har som mål:

 • Inspirera till motion och öka fysiska aktiviteter i verksamheten
  Vi kan ordna promenadmöten eller träffas i en lekpark i samband med ett dopsamtal?
 • Skapa nätverk med lokala företag, skolor och idrottsklubbar
 • Berätta och prata om hälsoeffekter i samband med att röra på sig
 • Befrämja en kristen helhetssyn där fysisk aktivitet är en del
 • Att implementera ”försalming i rörelse” i olika verksamhetsdelar

Kanske någon i din församling skulle vilja vara intresserad av att fungera som moitionsagent och sprida välmåendet?

Material kring församling i rörelse
Motionsfadder: Freddrik Smulters hälsning till oss